top of page
  • Writer's pictureNeringa Jagelavičiūtė

Nuotolinis bendravimas: angliškos frazės

Neringa Jagelavičiūtė-Teišerskienė, kalbų suaugusiems mokytoja


Jei jums tenka bendrauti internetu angliškai, tikriausiai kyla klausimų, ką sakyti įvairiose situacijose. Nusprendžiau sudaryti Online frazių rinkinį, kad bendravimas internetu angliškai taptų sklandesnis ir keltų ne tik nerimą, bet - nuoširdžią šypseną ir pasitikėjimą savimi. Pradedam?


Pagrindinės frazės: ABC


Are you there, (name)? Ar tu čia?

We can see you, (name). Aš tave/jus matau, (vardas).

Sorry, we can't hear you. Atsiprašau, aš negirdžiu / mes negirdime.

You're on mute, (name). Tavo / jūsų garsas išjungtas, (vardas).

Can you unmute your microphone? (shortened: mic [maik]) Ar gali įjungti mikrofoną?

Can you hear me now? Ar dabar girdi / girdite mane?

We can hear you now. Dabar girdžiu / girdime.

Can you please mute your microphone? Ar galite nutildyti mikrofoną?

You've got a bad connection. Jūsų ryšys prastas.

I think you're breaking up. Jūs trūkinėjate.

You've frozen, sorry. Vaizdas sustingo.

I think we've lost (name) now. Man regis, (vardas) dingo.

Right, I'm back. Taigi, aš grįžau.

Could you put the figures/phrase/link in the chat box, please? Ar galėtumėt parašyti skaičius / frazę / nuorodą pokalbyje?

See you next time. Iki kito karto.


Šios frazės paimtos iš BBC mokomojo vaizdo įrašo. Jį peržiūrėti galite čiaNeišgirdote? Paprašykite pakartoti.


Sorry, I didn't hear you, can you repeat that? Atsiprašau, aš neišgirdau, gal galite pakartoti?


Jei tai dėl prasto ryšio, taip ir pridurkite: We have a bad connection.


Galima pasakyti ir kitaip: I'm sorry, but we have a bad connection and I'm unable to hear you clearly.


Jei žmogus kalba per tyliai, galime paprašyti kalbėti garsiau: Could you speak up, please!Nesupratote? Jums prireiks šių frazių


Sorry? Kaip?


Sorry, I’m afraid I don’t follow you. Atsiprašau, aš pamečiau mintį.


Jei manote, kad išgirsti sunku dėl to, kad pašnekovas kalbėjo per greitai, taip ir pasakykite: I’m sorry, I didn’t catch that. Would you mind speaking more slowly?


Na, o jei tema yra kietas riešutėlis ir jums tikrai reikia išsamesnio paaiškinimo, galite pasakyti ir taip: This is all Greek to me.


Beje, šios frazės autorius - garsusis Gajus Julijus Cezaris. Na, ne visai. Ją į šio veikėjo "lūpas" įdėjo Viljamas Šekspyras savo pjesėje Julius Cezaris. DaugiauKaip prisistatyti


Internetinį bendravimą dažnai riboja laikas, todėl jums nereikia pernelyg išsiplėsti (nebent skaitote pranešimą, vedate pamoką ar pan.) Efektyvumas yra raktas, taigi jūsų prisistatymas turėtų tilpti į vieną sakinį. Pavyzdžiui: Hi, this is (both names) from HR department / (Company name). Sveiki, aš (vardas, pavardė) iš žmogiškųjų išteklių skyriaus / (Įmonės pavadinimas).


Jei jūs vedate konferenciją ar susitikimą, angliškai tai vadinasi to host a conference/meeting, o vedėjas yra a host. Taigi būtų prasminga prisistatyti kaip vedėjui: Hi, I'm (both names) from (Company name), and I'll be your host for the conference/meeting today.


Prisistatymą galite užbaigti pozityvia nata, pavyzdžiui: I'm happy to join you today. Džiaugiuosi, galėdama(s) čia dalyvauti.


Jei vedate susitikimą, gali tekti pristatyti naujus komandos narius: Please join me in welcoming (name of participant).


Jei žinote, kad kažkas nedalyvaus, tai praneškite tokia fraze: I have received apologies for absence from (name).


Frazė, singalizuojanti susitikimo pradžią: If we are all here, let’s start the meeting. Jei visi susirinko, galime pradėti.Pokalbis: tikslas, temos, nuomonės


Susirinkimo ar pokalbio temą galime pristatyti taip: We are here to discuss... arba So the purpose of this call is to...


Jei norite priminti, kiek truks pokalbis, pravers ši frazė: The meeting is due to finish at...


Tema angliškai gali būti vadinama įvairiai (topic, subject, theme), bet dalykai, kuriuos aptariame, vadinami items. Štai paprasta frazė pristatyti aptariamiems dalykams: There are three items on the agenda. First,...


Jei kažkurį dalyką norite praleisti, angliškai tai vadinama "to skip". Pirmas dalykas būtų item 1, antras dalykas - item 2, ir taip toliau. Taigi, "praleiskime pirmą dalyką ir pereikime prie trečio" angliškai skambėtų taip: Skip item 2 and move on to item 3.


Jei matote, kad truks laiko, taip ir pasakykite: We’re pushed for time, so let’s... .


Jei kurią nors temą dėl laiko stokos nusprendžiate atidėti kitam kartui, praneškite: Let’s save this for another meeting.


Išmokite bent keletą variantų, kaip paklausti nuomonės. Pravers ne tik online, bet ir realiame bendravime (in person).


I'd be interested in hearing what you think about this. Man įdomu, ką apie tai galvoji.


(Name), maybe you've got some thoughts on this? (Vardas), gal tu turi kokių minčių apie tai?


How do you feel about this idea? Ką tu apie tai manai?


(Name), what's your view on this? Kaip tau tai atrodo?


Daugumą šių frazių galite išgirsti iš gimtakalbio mokytojo, pasižiūrėję šį vaizdo įrašą.Kaip užbaigti susitikimą ir susitarti dėl kito


Išklausę nuomonių ir pasisakę, galiausiai turime susitikimą pabaigti. If nobody has anything else to add, let's finish up here. Jei visi pasisakė, metas baigti.


Jei norite sutarti kitą datą: Can we fix the next meeting, please? Pasitikslinti dėl konkrečios dienos galime taip: What about the following Monday? How is that?


Norėdami apibendrinti, galite pasakyti: Before we close, let me just summarize the main points.


Už aktyvų pasisakymą, pasiūlymus, idėjas (input) padėkosite taip: Thank you all for your input today.


Už dalyvavimą (participation) padėkokite taip: Thank you for your participation.


Praktika


Na, o ko vertos žinios be kartojimo? Pasitikrinkite, kiek prisimenate.


TASK 1 Fill in the gaps (Pagrindinės frazės: ABC)


options: mute - right - chat box - unmute

  1. Can you ............... your microphone?

  2. ..............., I'm back.

  3. Could you put the link in the ............... ................, please?

  4. You're on ...............

TASK 2 Match


1. Sorry, I didn't hear you,...

2. I'm sorry, but we have a bad connection and I'm ...

3. This is all...


a) unable to hear you clearly.

b) Greek to me.

c) can you repeat that?


TASK 3 Choose the right verb


options: join - finish - speak - follow


1. Sorry, I’m afraid I don’t ................ you.

2. Could you ............. up, please!

3. Please ............... me in welcoming Sam.

4. The meeting is due to ................... at 6.30 pm.


TASK 4

Introduce yourself.


TASK 5 Asking for opinions: word order


  1. thoughts / you've got / Maybe / some / on this?

  2. What's / on this / view / your?

  3. about / feel / do / How / this idea / you ?


__________________________________________________________________________________Answer keys

Task 1: 1 unmute, 2 Right, 3 chat box, 4 mute

Task 2: 1 c, 2 a, 3 b

Task 3: 1 follow, 2 speak, 3 join, 4 finish

Task 5: 1. Maybe you've got some thoughts on this? 2. What's your view on this? 3. How do you feel about this idea?photo credit: www.unsplash.com

184 peržiūros0 komentarų

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page