top of page
  • Writer's pictureNeringa Teišerskienė

Sėkmės mokytojai: kaip atrakinti kalbą?

Atnaujinta: 2022-05-08

Neringa Jagelavičiūtė-Teišerskienė, kalbų suaugusiems mokytoja


Sėkmės treneriai - rizikinga tema. Bet aš mėgstu rizikuoti. Taigi pakalbėkime apie koučerius, o tiksliau - jų metodus. Ką iš to galime pritaikyti mokydamiesi kalbos? Nemanote, kad tai suderinama? Ar bandėte?Bijau kalbėti, bet galiu pradėti

Gerai pagalvojus, gyvenime dažnai tenka krutintis ir peržengti baimę. O paskui - netgi dėl to pasidžiaugti. Nors esu išvertusi daug sėkmės mokytojų knygų (Robin Sharma "Kasdienės įžvalgos", Anthony Robbins "Neribota galia", Jim Rohn "Penkios gyvenimo mozaikos", Brian Tracy "100 absoliučių verslo sėkmės dėsnių" ir kt.), nevisai sutinku su sėkmės mokytojų "arkliuku" - atseit, įveik save ir būsi šaunuolis. Ne visada ir ne visur. Vidinis pasipriešinimas nėra išimtinai negatyvus dalykas.


Visgi kaip kalbų gidė ir mokytoja esu pastebėjusi: daugumai žmonių tenka įveikti kalbėjimo baimę, kad galėtų džiaugtis laisvesniu bendravimu. Šioje srityje sėkmės mokytojų patirtis gali praversti - ją dažnai taikau dirbdama su studentais.


Pirmoji taisyklė: Realizmo dėsnis

"Lyderiai mato pasaulį tokį, koks jis yra, o ne tokį, kokį norėtų matyti" - Brian Tracy "100 absoliučių sėkmės dėsnių"


Šį dėsnį pasirinkau neatsitiktinai. Gebėjimas realiai įvertinti situaciją - pavydėtinas bruožas, praverčiantis ne tik versle. Jei realiai įvertiname savo gebėjimus, šiuo atveju - kalbinius gebėjimus, atkrenta daug rūpesčių. Mano patirtis rodo, kad žmonės linkę save nuvertinti. Kaip rašo Jim Rohn, "Teisingos nuostatos padeda nuversti kalnus. Klaidingos nuostatos - tiesus kelias į nesėkmę" ("Penkios gyvenimo mozaikos").


Savikritika tikrai nepadės prabilti laisviau ir greičiau. Kol nesutinkate žmogaus, kuris profesionaliai ir objektyviai įvertintų jūsų kalbos įgūdžius, dažniausiai tempiate bereikalingą savikritikos naštą. Rengiantis kelionei į anglų kalbos įgūdžių išlaisvinimą, pirmiausia atsikratome šios naštos. Tai - įvairios neigiamos nuostatos apie save (žmonės randa prie ko prikibti: tai tarimas ne toks, tai gramatikos neišmano, tai patirties trūksta...)


Anglų kalbą galima ir reikia tobulinti, bet tai tikrai netrukdo jums angliškai kalbėti jau šiandien. Taigi pirmasis mano kaip mokytojos uždavinys - realiai įvertinti, ko konkrečiam žmogui reikia, kad jis galėtų kalbėti laisviau. Mes tai aiškinamės per pirmąjį pokalbį, aptardami mokymosi iššūkius, šaltinius, strategijas (atsižvelgiame į studento asmenybės tipą, kaip jam lengviausia įsiminti informaciją). Pagal tai susidarome pradinį mokymosi planą - paprastai vienam mėnesiui į priekį. O tuomet judame pirmyn.Antroji taisyklė: Investavimo dėsnisKai kalbame apie investavimą, pirmoji kylanti asociacija yra pinigai. Iš tikrųjų investuoti galime daug ką. Skirdami dėmesį santykiams investuojame į santykius, skirdami laiko kalbos įgūdžiams lavinti investuojame į savo asmenybės tobulėjimą, neretai - ir didesnį pasitikėjimą savimi. Kaip rašo Brian Tracy, "Jūsų žmogiškosios akcijos yra jūsų mentalinis ir emocinis kapitalas" ("100 absoliučių verslo sėkmės dėsnių"). Tikriausiai esate patyrę, kad didžiausias turtas gyvenime yra geri santykiai, o nuo to neatsiejamas ir geras santykis su savimi.


Kuo labiau galite džiaugtis savo gebėjimais, pavyzdžiui, gebėjimu laisvai kalbėti angliškai, tuo smagiau jaučiatės, kyla savigarba, pradedate adekvačiai vertinti save (užuot nuvertinę), ir - o stebukle - aplinkiniai irgi ima tai pastebėti! Man rodos, skirdamas laiko sau žmogus visada išlošia. Kas tai bebūtų - jūsų mylimas hobis, poilsis ar anglų kalbos pamokos - prisideda prie savivertės, ją stiprina ir todėl natūraliai plečia mūsų galimybių lauką.


Trečioji taisyklė: Magnetizmo dėsnis
Kaip taikliai pastebi Brian Tracy knygoje "100 absoliučių verslo sėkmės dėsnių", apie magnetizmo arba traukos dėsnį rašoma net Biblijoje. Jėzus kalbėjo apie anų laikų valiutą talentus (bet man tai labai gražiai siejasi su žmogaus talentais!): "Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium" (Mt 25,29). Kaip ir su investavimu, taip ir su magnetizmu - galbūt pirmiausiai galvojame apie materialius išteklius ir gebėjimą juos pritraukti. Kodėl gi ne? Žmogaus asmeninės savybės ir talentai - gan apčiuopiamas ar bent jau juntamas dalykas. Juos lavindami, stiprindami, "įelektrindami" sukuriame puikią terpę rastis kitiems geriems dalykams - vidiniam pasitenkinimui, palankioms galimybėms, gausai įvairiose gyvenimo srityse. Pritraukiame palankius žmones ir situacijas, o drauge ir patys pradedame atsidurti tinkamu laiku tinkamoje vietoje. Tokia yra magnetizmo galia.


Taigi anglų kalba nėra tik žinios. Beje, kurdama mokymo medžiagą visada renkuosi tai, kas yra aktualu, nauja, todėl studentai vienu šūviu nušauna du zuikius (angl. kill two birds with one stone): lavina kalbą ir sužino įdomių dalykų. Anglų kalba gali atverti naują perspektyvą ir padėti naujai pažvelgti į save, suteikti sau antrą šansą. Negana to, ilgainiui - pritraukti sėkmę asmeniniame ar profesiniame gyvenime. Būtent taip aš suvokiu kalbą. Ne teoriškai, bet praktiškai patiriu, kad gebėjimas bendrauti užsienio kalbomis kelia savivertę, leidžia man ir mano studentams užmegzti pažintis, plačiau paskleisti savo idėjas ir rasti bendraminčių. Kalba - tai tiltas. Ir mes turime visas galimybes šiam tiltui nutiesti!


Individualūs mokymai


Grupiniai mokymai

4 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską
Post: Blog2_Post
bottom of page