top of page
  • Writer's pictureNeringa Jagelavičiūtė

Romantiškos frazės anglų kalba

Atnaujinta: 04-19Ar Valentino diena apsiriboja romantiškais santykiais? O gal galime ją transformuoti ir pritaikyti profesinėje aplinkoje, nes progų išreikšti dėkingumą, angliškai appreciation, niekada nebus per daug? Pastaraisiais metais sutinku vis daugiau žmonių, kuriems Valentino diena nieko nereiškia. Tiesą sakant, pati irgi nešvenčiu. Bet tai nepaneigia žmogiško poreikio megzti, kurti ir puoselėti ryšius. Šiame straipsnyje kalbame apie tris dalykus: kaip apskritai išreikšti padėką, ką parašyti draugams Valentino dienos proga, ir, žinoma, kaip prabilti apie meilę, aistrą, susižavėjimą savo antrajai pusei anglų kalba.


Dėkingumo frazės


Bendros padėkos frazės, tinkančios visiems atvejams. Beje, jei kalbėtume apie dėkingumo raktažodžius, tai būtų veiksmažodis appreciate - vertinu, branginu ir būdvardis grateful - dėkingas.


You have my sincerest thanks.

reikšmė: Kuo nuoširdžiausias dėkui.


I am very grateful for it.

reikšmė: Esu už tai labai dėkingas.


I'm having trouble finding the words to say thank you.

reiškmė: Sunku apsakyti, kokia dėkinga esu.


You will never know how much this means to me.

reikšmė: Neįsivaizduoji, kiek daug tai man reiškia. (Ypač tinka apie gautą emocinę paramą, išklausymą)


I appreciate your time and look forward to talking with you again.

reikšmė: Aš dėkinga už skirtą laiką ir laukiu kito mūsų susitikimo.


Kaip padėkoti kolegoms darbeKada paskutinį kartą gavote įvertinimą, kad jūsų pastangos svarbios? Ar jums tai patiko? Vienas didžiausių iššūkių darbe - rasti laiko padėkoti už nuveiktus darbus, kad ir kokie smulkūs jie būtų. Kiek tenka bendrauti šia tema su žmonėmis, neretai padėkos stygius yra viena iš priežasčių, kodėl darbuotojai nesijaučia gerai. Būkime atidesni vieni kitiems ir padėkokime!

Thank you for your help yesterday with that report!

reikšmė: Ačiū už pagalbą su vakarykščiu pranešimu.


I appreciate your time helping me finish that presentation.

reikšmė: Ačiū, kad padėjai man pabaigti prezentaciją.


Thank you for referring me to .... He just signed on as a client.

reikšmė: Ačiū, kad paminėjai mane ..... Jis tik ką tapo mano klientu.


I really appreciate what you did.

reikšmė: Labai vertinu tavo pastangas.


I am very grateful for it.

Esu labai už tai dėkingas.


I very much appreciate that you work so hard for us.

reikšmė: Labai vertinu tavo stropų darbą.


Draugiškos žinutės Valentino dienai anglų kalbaTurite nuostabių draugų? Valentino žinutės neprivalo būti tik romantiškos. Padėkokite už draugystę ir priminkite, kaip juos vertinate.


Valentine’s Day is a day of sharing the love, sending my love to you. Thank you for being an awesome friend.

reikšmė: Valentino diena skirta dalytis meile - siunčiu meilės. Ačiū, kad esi nuostabus draugas/nuostabi draugė.


Wishing all the love that you can find in the world, Happy Valentine’s Day my friend!

reikšmė:

Linkiu tau daug meilės, su Valentino diena!


I was thinking of all those who matter in my life, and you just popped up in my mind. Happy Valentine’s Day friend!

reikšmė: Galvojau apie žmones, kurie man svarbūs, ir prisiminiau tave. Su Valentino diena!


I am so happy to have a friend like you; life is beautiful and awesome with a friend like you in it. Happy Valentine’s Day!

reikšmė: Taip džiaugiuosi turėdamas/turėdama tokį draugą/tokią draugę; gyvenimas yra nuostabus, kai turi tokį draugą kaip tu. Su Valentino diena!


Thank you for being such a caring and loyal and loving friend. Happy Valentine’s Day to you my friend!

reikšmė: Ačiū, kad esi toks rūpestingas ir ištikimas draugas. Su Valentino diena!


Romantiškos žinutės anglų kalbaRomantiškų jausmų raktažodžių yra daug. Love - tik vienas iš jų. Dar turime admire, fancy, cherish, adore.


Pavyzdžiai su kiekvienu iš jų:

  • Falling in love with you was the easiest thing I’ve done in my life.

  • You know me so well, inside out. Your deep acceptance of me is what I admire most about you.

  • I fancy the way your laugh can light up my day.

  • I cherish our love that grows stronger each day.

  • You are irreplaceable and irresistible, I absolutely adore you.


Apie jausmus kalbėdami dažnai hiperbolizuojame, frazėse naudojame palyginimus. Valentino diena - proga pabūti žaismingiems, leisti artimiausiems žmonėms pasijusti mylimiems. Štai keletas frazių, ką pasakyti ar parašyti savo antrajai pusei.


A day without you is like a day without sunshine.

reikšmė: Diena be tavęs - kaip be saulės.


How do I love thee? Let me count the ways.

reikšmė: Kaip aš tave myliu? Paskaičiuokime.


I can’t help falling in love with you over and over again.

reikšmė: Vis įsimyliu tave vis iš naujo.


I care about you more than words can say.

reikšmė: Tu rūpi man daugiau, nei galiu apsakyti.


I long to be close to you.

reikšmė: Ilgiuosi tavęs.


My heart beats your name.

reikšmė: Mano širdis plaka tavo vardu.


You ignite the passions.

reikšmė: Tu įžiebi aistrą.


You drive me wild.

reikšmė: Tu varai mane iš proto.


Tokios romantiškos Valentino įžvalgos. Kaip aiškino Albertas Einšteinas, "Kai bandai "pakabinti" mielą merginą, valanda pralekia kaip sekundė. Kai sėdi ant raudonos karštos žarijos, sekundė atrodo kaip minutė. Tai - reliatyvumas."


“When you are courting a nice girl, an hour seems like a second. When you sit on a red hot cinder, a second seems like an hour. That’s relativity.” – Albert Einstein


Čia rasite daugiau romantiškų frazių


Mano įžvalgos apie klaidos baimę ir tai, kas yra net stipriau už ją. Kalbėkime laisviau!

Photo credit: Unsplash.comNaujausi įrašai

Rodyti viską

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page